Oprichting VleesveeNL

Stichting VleesveeNL, dé belangenbehartiger voor de Nederlandse vleesveesector
Op 23 januari 2018 heeft de Nederlandse vleesveesector de Stichting VleesveeNL opgericht. De oprichters van de stichting zijn: de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, de samenwerkende vleesvee-integraties en Vee&Logistiek Nederland. De stichting zonder winstoogmerk is gevestigd in Apeldoorn en heeft ten doel: het versterken van de ondernemerskracht van de Nederlandse vleesveesector in de volle breedte door het vertegenwoordigen van gezamenlijke belangen van deze sector.

De belangen van de Vleesveesector worden op dit moment niet centraal behartigd. Dat heeft geleid tot een kennisvacuüm bij beleidsmakers en consumenten over de werkwijze op Nederlandse rundvleesveeveehouderij en vooral over de grote meerwaarde van Nederlands rundvlees.

Met de oprichting van VleesveeNL worden de krachten gebundeld en zullen de belangen van de Vleesveeketen centraal worden behartigd. De nieuwe samenwerkingsorganisatie is uitsluitend gericht op de belangen van de Vleesveeketen.

De stichting wil namens de vleesveesector gesprekpartner zijn voor overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Daarnaast richt de stichting zich op taken rondom de productie, afzet, promotie, informatievoorziening en kwaliteitsverbetering van Nederlandse rundvlees.

Bestuur
In het bestuur zijn vertegenwoordigd:
1. de heer Jacco Keuper, voorzitter;
2. de heer Focko Zwanenburg, penningmeester;
3. de heer Niels Mureau, secretaris;
4. de heer Jos Bolk, als bestuurder;
5. de heer Wouter Hartendorf, als bestuurder;
6. de heer Jules Rojer, als bestuurder;
7. de heer Henk Bleker, als bestuurder;
8. de heer Derk Jan Kuenen, als bestuurder.

Over de sector
De houderij van runderen voor de productie van ambachtelijk rundvlees heeft veel duurzame elementen in zich. Het is een ambachtelijke vorm van dierhouderij en het vermarkten van het vlees vindt vaak plaats via ambachtelijke slagers. De vleesveehouderij kenmerkt zich naast een
hoogstaand kwalitatief eindproduct door kleinschaligheid, een laag antibioticagebruik, duurzaam karakter, natuurbeheer, weidegang, kalf bij de koe en lokale productie hoofdzakelijk voor de binnenlandse markt afgezet via het ambachtelijke afzetkanaal. Van de ruim 4.100 vleesveehouders zijn er 2.500 georganiseerd; gezamenlijk houden deze vleesveehouders naar schatting 232.000 runderen (bron: CBS).

De werkwijze en het management op Nederlandse vleesveebedrijven verschilt onderling zeer sterk op een diversiteit aan bedrijven, variërend van kleinschalige hobbymatige fokkerijbedrijven tot grote professionele (afmest)bedrijven. Ook de afzet van rundvlees vindt via veel verschillende kanalen plaats waarbij een enorme verscheidenheid aan kwaliteit en verwerkingsvormen voorkomt.

Definitie vleesveeketen
Onder de Vleesveeketen wordt verstaan: alle houders van (zoog)koeien van vleesrassen, mesterijbedrijven met volwassen stieren en/of volwassen vrouwelijke runderen inclusief vetweiderijbedrijven bestemd voor de productie van rundvlees (ambachtelijk rundvlees) en alle schakels betrokken bij het voer voor, de verhandeling, het transport, de slacht, de verwerking en de verkoop van het vee en vlees uit deze keten tot aan de consument.

De Stichting VleesveeNL heeft een duidelijke visie op de verbeter- en profilerings-mogelijkheden van de Nederlandse Vleesveesector. Zij schept de vruchtbare omgeving die ervoor zorgt dat de ondernemers in deze sector toekomstige kansen ten volle kunnen gaan benutten.

Meer informatie
Jacco Keuper, voorzitter 06 10350981

Nieuws over fosfaatrechten

Hieronder laatste nieuws over fosfaatrechten uit de nieuwsbrief van LTO:

Beste leden vleesveehouders,
Op 23 januari 2018 heeft LTO Nederland (naast NMV en de netwerken Grondig en Innovatief uit de Knel) overleg gehad met LNV en RVO over de uitvoering van het stelsel van fosfaatrechten. Dit overleg staat los van de ‘lobby-acties’ die LTO Vleesveehouderij heeft lopen om tot een oplossing te komen voor de vleesveehouderij inzake fosfaatrechten. Zoals gezegd blijft dit traject lopen.
Uit de terugkoppeling van het overleg waar Wouter Hartendorf en Mark Heijmans bij aanwezig waren:
• De vrijstelling voor fosfaatrechten (< 100 kg fosfaat) voor hobbyhouders geldt alleen voor veehouders die niet bedrijfsmatig vee houden. Ben je dus wel bedrijfsmatig veehouder en zit je onder de 100 kg fosfaatproductie, dan moet je ook zorgen dat je een beschikking krijgt.
• Bij vleesveehouders die niet op de servicemelding hebben gereageerd in 2016, of deze niet hebben gekregen, kan het dus voorkomen dat zij ook geen beschikking krijgen. Zit u in die situatie of heeft u wel gereageerd maar nog steeds niets ontvangen? Dan dient u z.s.m. bij RVO een verzoek in te dienen.
Dit kan op de website van RVO volgens de bewaar procedure, hoewel dit niet om een bezwaar gaat, maar dit wel de stap is die genomen dient te worden waarin u alsnog om fosfaatrechten verzoekt.
• Als u bewust dieren op een ‘verkeerde’ diercategorie zet, dan zal dat bij controle door RVO/NVWA worden vastgesteld en zal er met terugwerkende kracht alsnog fosfaatproductie worden berekend. LNV en RVO zijn (nogmaals) door LTO op de hoogte gebracht van het probleem dat dit niet
altijd goed gaat, wanneer welk dier in welk diercategorie wordt gezet door desbetreffende managementprogramma’s. Er wordt nog gewerkt aan een betere duiding van de diercategorieën, zodat een vleesveehouder zijn dieren op een juiste manier gecategoriseerd krijgt en conform de wet handelt. Wat bijvoorbeeld weer duidelijk werd gemaakt is dat dier categorie 101 en 102 inhoudt: ‘ter vervanging van’ (zoogkoeien).
• De koppeling tussen de mestwetgeving, de I&R registratie en de diercategorieën (bv. 100, 101, 102, 115, 120, 122) is niet goed geregeld, dat hebben we nogmaals aangegeven. LNV werkt zoals gezegd aan een oplossing en verduidelijking. Voor de langere termijn zullen de systemen zo gekoppeld moeten worden dat bewuste en onbewuste fouten zoveel mogelijk worden voorkomen.
• De invulling van de knelgevallenregeling en de inrichting en uitgifte via de ‘fosfaatbank’ zal plaatsvinden volgens de kaders die in de wet staan. Dit moet nog nader in (lagere) regelgeving worden vastgelegd, dat gebeurt de komende maanden en zal dan gepubliceerd worden.

Voor meer informatie: Mark Heijmans mheijmans@lto.nl

Overlijdensbericht M.O. Veltman uit Balk (Frl)

Ons bereikte het bericht van het overlijden van limousinliefhebber en lid

M. O. Veltman

uit het Friese Balk.

Als bestuur en leden van Limousin Vereniging Nederland willen we zijn vrouw, kinderen -waaronder Frans Veltman- en kleinkinderen onze innige deelneming betuigen met dit grote verlies. We wensen hen veel sterkte en kracht toe.

Informatie over condoleance en begrafenis vind u in de rouwkaart.

Fosfaatrechten

Het laatste woord is nog niet gezegd over fosfaatrechten voor de zoogkoeienhouderij. De gesprekken van de stichting VleesveeNL en LTO met het ministerie gaan waarschijnlijk ook na 1 januari door om te komen tot een speciale regeling voor vleesvee. Vooralsnog gaat het fosfaatrechtenstelsel wel per 1 januari in, dus ook voor jongvee van zoogkoeien.

Meer over de fosfaatrechten lees u hier en hier

Uniformeringsdag

Afgelopen week heeft de jaarlijkse uniformeringsdag plaatsgevonden bij Erve Elferman. Harry Boomkamp verwelkomde op 6 december inspecteur Hans Toorneman en een aantal fokkers om het thema: ‘Hoe ziet de limousin er in 2030 uit?’ te bespreken. Daarnaast werden een aantal koeien gekeurd en van commentaar voorzien.

Een inhoudelijk verslag volgt later nog. Hierbij wel alvast twee foto’s.

Overlijdensbericht Kor Buist

Ons bereikte het onderstaande bericht van overlijden

-.-.-.-.-.-

Kornelis Buist

* Haren, 30 december 1942
+ Noordlaren, 1 november 2017

Wicoja Buist-Koudijs
Richard Buist en Yvonne Buist-Kas Esther en Wieske
André Buist en Mirjam Bous

Samen met de kinderen brengen we Kor naar zijn laatste rustplaats op Landgoed Blanckenborch. Geen bloemen.

-.-.-.-.-.-

Als bestuur en leden van Limousin Vereniging Nederland willen we zijn vrouw – kinderen – en kleinkinderen onze innige deelneming betuigen met dit grote verlies. We wensen hen veel sterkte en kracht toe.

Wij hebben Kor leren kennen als een inspirerende man die recht op zijn doel afging en dit zonder omhaal van veel woorden duidelijk maakte. Van zijn waardevolle adviezen en visie hebben we dankbaar gebruik van mogen maken. Hij is van grote betekenis geweest voor Limousin minnend Nederland. We gedenken hem met goede herinneringen en als een gewaardeerd en gerespecteerd mens,

Bestuur en leden van Limousin Vereniging Nederland.

Den Ham, 3 november 2017

Limousins in beeld

Op sbs6 is al enige weken de serie Boswachter Gezocht te zien. Hierbij gaan 10 natuurliefhebbers de strijd aan om boswachter te worden op Texel. Na iedere uitzending valt er een kandidaat af.

In de uitzending van afgelopen week waren de 4 overgebleven kandidaten te gast in de Drentse Onlanden, waar de boerderij van Sytze en Alma van der Goot ligt. Een opdracht die de boswachters in spé moesten doen was een koppel Limousinkoeien naar een ander perceel brengen. Dat ging niet helemaal goed…

Maar leverde wel mooie beelden op. De uitzending is hier terug te kijken.

Uitslag NVM

Afgelopen zaterdag heeft de tweejaarlijkse NVM weer plaatsgevonden. In totaal ongeveer net geen 400 dieren van 9 verschillende rassen waren aangemeld voor de keuring dan wel demonstratiegroep.

Bij limousin deden er 27 dieren mee van 4 bedrijven. Van de deelnemende dieren kwamen er 14 van Cowporation. Sytze van der Goot had namens ’t Hoogeveld 8 dieren meegenomen, familie van Lievenoogen 3 dieren en Eddy Claeys was met 2 dieren vertegenwoordigd. De volledige uitslag vindt u hier.

 

Uitslag Nationale keuring in Frankrijk

Afgelopen week heeft de nationale keuring plaatsgevonden in het Zenith Cournon (Puy-de-Dôme.) Een prachtige omgeving met plaats voor bijna 3000 bezoekers die toekeken hoe de kampioenen toegewezen werden. De keuring is terug te bekijken via deze link.

Als lid van de 5 koppige jury van de keuring was Olivier Lasternas aangewezen. Zijn tevreden commentaar namens het team luidde als volgt: “We zijn erin geslaagd de eigenschappen van het ras van vandaag te benadrukken. We hebben de beoordeling omgezet naar de fokdoelen van het moment: moedereigenschappen, botfijnheid, slachtkwaliteit. ”

En de stier die de criteria van het ras belichaamde, heet Hourra. Prix ​​de championnat mâle, dit dier van meer dan een ton uit de fokkerij in Maine et-Loire, van de combinatie Gaec Cesbron-Blaiteau en Lemesle.

Hourra (v. Diplomate) (Bron: Web-agri.fr)

Vrouwelijke kampioen kwam uit de stal van, Gaec Camus vader en zoon. Garnuture wint de prijs van volwassen vrouwelijke kampioen.

Garniture (v. Accent Mn) (Bron: Web-agri.fr)

Jamaica, liet de Gaec Pimpin-broers op het podium stappen met de titel van de jonge vrouwelijke kampioen.

Jamaica (v. Hippodrome) (Bron: Web-agri.fr)

Bij de jonge stieren werd Malibu (v. Import) van Geac Hillaire kampioen.

Malibu (v. Import) (Bron: Web-agri.fr)

Bij de vaarzen eindigde Lambada van de broers Pimpin op de eerste plaats.

Lambada (v. Disney)

Tot slot werd Camus vader en zoon kampioen met hun bedrijfsgroep. Voor de tweede keer op rij na het winnen van de laatste nationale keuring in Poitiers vorig jaar.

(Bron: Web-agri.fr)

Na afloop van de keuring was er een veiling van fokdieren, georganiseerd door Interlim. In totaal 24 dieren werden aangeboden. De kopers kwamen hoofdzakelijk uit het buitenland. De hoogste prijs werd geboden voor Laser van Bruno Ramousse (43). Hij werd verkocht voor € 15.000 aan Mr. Smith, een Engelse fokker. Het gemiddelde van de veiling was € 7.533.

Nieuwe exterieurfokwaarden

Zoals ieder jaar in augustus worden de exterieurindexen berekend. Ze zijn te vinden onder het tabblad Fokkerij-fokwaarden.

Dit jaar blijft KI-stier Faluron de koploper. Zijn index is weliswaar een punt gedaald tot 112, toch blijft hij nog 2 punten los van de nummer 2: Sjaak.

Faluron (Foto: VeeteeltVlees)

Onder de nieuwkomers zijn een aantal zonen van de bekende Franse stier Valseur, die overigens ook enige tijd in Nederland gedekt heeft. De zonen geven het beeld van hun vader door: het elevage type met enorm veel ontwikkeling met gemiddelde bespiering.

De hoogste nieuwkomer is Ewoud LCO, een van de laatste stieren uit de centrale opfok. Een echt Nederlands fokproduct, met als vader de Nationaal Kampioen van 2008, Sunny Lco (v. Dauphin) en moedersvader Koningshoeve Obe (v. Incomparable). Ewoud fokt gemiddelde ontwikkeling, maar geeft bovengemiddelde bespiering, rastype en zeer goed beenwerk door aan zijn nakomelingen.

Excellente dieren

In totaal hebben dit voorjaar 4 dieren de excellente score van 90 punten of meer gekregen.
Eerder vermeldden we op de site al Antoinet (av 90) van familie Bensink-Allersma en Carmorn Imp (av 93) van Kees Hietberg. Hieronder een nieuwe foto van Imp.

carmorn-imp
Carmorn Imp

Naast Carmorn Imp werd bij Kees Hietberg ook de koe Edelweis met 90 ontwikkeling, 91 type, 89 bespiering, 90 benen, 90 punten algemeen voorkomen ingeschreven. Deze koe werd gefokt door familie Holterman en heeft als moeder Bertine (av 86) en als grootmoeder de bekende preferente stammoeder Marieke. De vader van Edelweis is Utetamine LCO.

edelweis-hietberg
Edelweis

Ook bij Roland Kleine werd er een koe excellent ingeschreven. Het gaat om Evelien met 89 ontwikkeling, 90 type, 92 bespiering, 89 benen en 90 punten algemeen voorkomen. Evelien is zeer vruchtbaar en heeft bij 5 keer afkalven, 7 kalveren gebracht. De afstamming kent achtereenvolgens de Franse topstieren: vader Parisien RREvs, grootvader Ionesco RRgm, overgrootvader Dauphin RREm, en dan Ferry RREvs.

img_0445
Evelien

Excellente koe bij mts Bensink-Allersma

Tijdens de bedrijfsinspectie op het bedrijf van de mts. Bensink/Allersma te Bunne werd Antoinet, met de excellente score voor algemeen voorkomen van 90 punten opnieuw ingeschreven.

Antoinet was tijdens de inspectie 12 jaar oud, heeft als vader Ruben, die een zoon is van Heureux en haar moeder is Mini. Ze kreeg voor ontwikkeling 89, voor type 91, bepiering 90 en voor benen 89 punten.

Excellente Antoinet
Excellente Antoinet

De eigenaar geeft onderstaand commentaar:
De koe heeft afgelopen voorjaar haar tiende kalf gebracht. De nakomelingen hebben een gemiddelde exterieuropname van 86 punten en in 2014 is Antoinet binnen het stamboek als preferente stammoeder bijgeschreven. De koe is nog zeer vitaal en een krachtige verschijning. We hopen nog vele jaren plezier te hebben van deze mooie koe.

BBQ regio West op 1-7 verplaatst naar september

Regio West organiseert op 1 juli een barbecue bij Lenno en Mariëlle Hoogerbrugge, Hofweg 93 in Rotterdam. Vanaf 16.00 uur zijn alle (potentiële) leden welkom op het bedrijf. Het programma duurt tot 21.00 uur.

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Opgeven uiterlijk 18 juni bij Saskia Joha

Vanwege de weersvoorspelling is de barbecue verplaatst naar september. De nieuwe datum volgt nog.

Open dag ’t Hoogeveld en fam. Smit

Op zaterdag 17 juni houden Sytze en Alma van der Goot een open dag op hun boerderij ’t Hoogeveld. Onlangs verscheen er al een artikel en filmpje op de site van Nieuwe Oogst. Het adres is Westerhorn 40, Eelde.

Daarnaast is er ook een open dag bij de familie Smit, Krewerderweg 2 in Oosterwijtwerd. Beide bedrijven bezoeken is natuurlijk ook een optie.

Veiling Lanaud

Op 14 en 15 juni worden er weer stieren geveild in Lanaud. Op woensdag de Espoirs en op donderdag de RJ-stieren.

De catalogus vind u hier. De veiling is ook live te volgen via limousine.org.

Veiling in Hartmannsdorf (Dld)

Op 17 juni is er een internationale veiling in bij Limousinhof Klemm in Hartmannsdorf-Reichenau. De te veilen dieren zijn afkomstig uit Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Tsjechië. De catalogus is hier te vinden.

Bijzondere kalverdrieling geboren bij Gert Zagt

In Loosdrecht is een heel bijzondere kalverdrieling geboren. Onder toeziend oog van moeder en oma mochten ze vandaag voor het eerst naar buiten met het lekkere weer.

Het gaat om twee koetjes, Nadina en Nadira en een stiertje genaamd Neodoor. Allemaal met de voorletter N, want zo staat het in het stamboek van de Limousinkoeien voorgeschreven. “We hebben wel eens een tweeling gehad, maar een drieling hebben we in 34 jaar nog nooit meegemaakt”, zegt trotse boer Gert Zagt.

thumb

“Dit is heel erg uniek”, zegt dierenarts Dianne Steen-Post. “Ik heb dit een keer eerder meegemaakt. Het is ook heel bijzonder dat het zo goed gaat met de kalfjes”, voegt ze er aan toe. Meestal overleven niet alle kalfjes de geboorte in dit soort situaties.

Ze zijn op Koningsdag geboren en ze rennen al vrolijk door de wei. Alleen het kleine stiertje wordt nog met de fles bijgevoerd door Gert. “Limousinkoeien zijn geen melkkoeien en daarom heeft de moeder te weinig melk voor alle drie de kalfjes. Daarom voeren we het stiertje nog bij.”

Bron: nhnieuws.nl

Fosfaatreductieplan van de baan voor vleesveehouders

Vandaag heeft staatssecretaris Martijn van Dam een wijzigingsvoorstel voor de fosfaatreductieregeling aangekondigd. In de beantwoording van vragen van Tweedekamerlid Jaco Geurts geeft hij aan dat niet-melkleverende bedrijven, dus alle vleesveehouders buiten de regeling worden gehouden. De volledige brief leest u hier.

Het kort geding dat vleesveehouders aangespannen hebben om het plan aan te vechten, dient morgen, maar zal dus waarschijnlijk niet veel meer om het lijf hebben. We zijn erg blij voor de getroffen veehouders dat het rampzalige plan van de baan is.

 

Voorjaarsledenvergadering 2017

Afgelopen 1 april heeft de Limousin Vereniging de algemene ledenvergadering gehouden bij Sytze en Alma van der Goot in Eelde. Ongeveer 40 mensen hadden de moeite genomen om ondanks het mooie voorjaarsweer, de vergadering bij te wonen.

20170401_154548
De ‘Kijkstal’

’s Morgens kwamen de formele punten aan de orde. Het jaarverslag van 2016 en de begroting voor 2017 kregen de goedkeuring van de vergadering. Roland Kleine hield een presentatie over de laatste ontwikkelingen rond de Genomics. Hierover meer in de komende nieuwsbrief. En er waren enkele mededelingen zoals het niet deelnemen aan de NVM aan het einde van dit jaar. Dit brengt te veel organisatorische en financiële lasten met zich mee voor de nog jonge vereniging. Over twee jaar wellicht wel.

Daarnaast was de vergadering van mening dat er weer gekwalificeerde jonge stieren naar het Centrale Opfokstation zouden moeten. Hiermee gaat het nieuwe bestuur aan de slag, zodat er bij de herfstronde nieuwe stieren opgezet worden.

20170401_124315
Uitleg van Alma

Na de heerlijke lunch, verzorgd door Alma, was er in de middag een rondleiding over het prachtige voorbeeldbedrijf. Een verslag hiervan komt ook in de volgende nieuwsbrief.

20170401_142751
Uitleg van Sytze
20170401_151334
Limolanders: de groei en bespiering van een Limousin, met de winterhardheid van een Schotse Hooglander.

Aanpassing fosfaatreductieplan

Vandaag heeft de staatssecretaris Martijn van Dam in de al eerder toegezegde brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het fosfaatreductieplan op enkele punten wordt aangepast.

De belangrijkste aanpassing voor vleesveehouders is de volgende: Voor niet-melkleverende bedrijven, waar de vleesveehouders onder vallen, komen er meerdere peildata. Er kan een keuze gemaakt worden tussen de reeds bekende peildatum van 15 december 2016 of dezelfde maand die bepalend is in het vorige jaar. Het gemiddelde van april is de eerste maand die bepalend is. De nieuwe peildata zijn dan de maand april 2016 of 15 december 2016. Bij rvo wordt nagegaan wat voor de veehouder het gunstigst uitpakt en die datum is maatgevend. Voor de maand juni geldt naast 15 december dus ook juni 2016; augustus ook augustus 2016; oktober en december vice versa.

Op deze manier kunnen vetweiders of zoogkoeienhouders met een voorjaarskalvende veestapel toch hetzelfde aantal dieren houden als in 2016 het geval was. Voor deze knelgevallen is dit een goede oplossing.

Bedrijven die 2 of minder vrouwelijke dieren aangevoerd hebben na 15 december 2016 blijven buiten de regeling vallen. Voor hen verandert er niets, echter zij kunnen nu eventueel overwegen om wel dieren aan te voeren en onder de regeling te vallen met de nieuwe peildata.

De volledige tekst lees u hier

Uitslag SIA

Door de afwezigheid van de broers Pimpin als deelnemers, grepen nieuwkomers de kans. De keurmeester Alain Pimpin bekroonde dieren van maar liefst twee debutanten tot kampioen. Zie hier de video van de hele keuring.

Van links naar rechts op de foto: Haude (v. Delgado MN) van Gaec Lasternas, kampioen vaarzen; Isodor (v. Fikret) van Fokkersgroep Corali, kampioen jonge stieren; Janita (v. Hetre) van biobedrijf Earl Dessasure, kampioen koeien en debutant; Geant (v. Dali) van Gaec Des Myosotis en Germain Souton, kampioen stieren en debutant.

big_fiches_cga-limousin-2017_les-4-champions

Uitslagen keuring en veiling Simagena

screenshot-2017-03-10-at-20-17-20
Loulou

Tijdens de veiling was zowel de duurste stier als duurste vaars hoornloos. De duurste stier was catalogusnummer 12, Loulou van Scea Les Redeaux hij was slechts zesde in zijn rubriek, maar was zowel hoornloos als in bezit van het myostatine-gen MH+. Hij werd verkocht voor € 6.900,- naar Spanje.

screenshot-2017-03-10-at-20-15-58
Luronne

De duurste vaars was de hoornloze Luronne van Geac Bourbouloux. Zij werd verkocht voor € 5.700,- nadat ze slechts zevende was geworden in haar rubriek. Overigens werden de meeste hooggeplaatste dieren niet geveild.

De volledige uitslag van de veiling vindt u hier. Ter vergelijking de catalogus.

 

De uitslag van de Open show:

17022090_275703172852187_4415590958689056331_n
Lucky

Algemeen kampioen en kampioen jonge stieren: Lucky van Geac Champeval, Seilhac

Kampioen volwassen stieren: Happy van Geac Hilaire, Masseret

Kampioen vaarzen: Lena van Geac Camus-Huberson-Roch, Arnac la Poste

Kampioen koeien: Juliuse van Geac Bourbouloux, St Ybard

De volledige uitslag van de Open Show vint u hier

 

Juridische procedure fosfaatreductieplan

Zowel via de pers, onze website of via een andere weg bent u op de hoogte gesteld van de besluiten van het huidige fosfaatreductieplan. Van diverse zijden zijn er met het ministerie van EZ gesprekken. Waarschijnlijk is u ook bekend dat er jl. donderdagavond in Nijkerk een vergadering door Keten Duurzaam Rundvlees en advocaat Franca Damen belegd is en gesproken over de mogelijke vervolgstappen.

Daaruit bleek temeer dat vrijwel alle vleesveehouders met de gevolgen te maken krijgen, dus niet alleen diegene die meer dan 2 stuks vee aangevoerd hebben. De prijzen van slachtvee staan onderdruk vanwege de grote aanvoer van melkkoeien. Ook de verkoop van vrouwelijke fokdieren komt stil te liggen vanwege het maximum van 2 dieren die aangevoerd kunnen worden zonder onder de regeling te vallen. En ook deelname keuringen komen op losse schroeven te staan of kan met slechts 2 dieren per bedrijf vanwege dit maximum. Vooralsnog ziet het ministerie de deelname aan keuringen als afvoer èn aanvoer zij het op dezelfde dag.

Invullen van het formulier verplicht u tot niets. Hoe meer reacties hoe beter. Uiteraard is invullen op persoonlijke titel.

Onderstaand treft u hierover een doorgestuurd bericht van de Keten Duurzaam Rundvlees:

Beste vleesveehouders,

Hierbij stuur ik u de e-mail door van advocaat Franca Damen. Wellicht heeft u deze mail ook al direct van haar ontvangen.

Tijdens de bijeenkomst gisterenavond is nog duidelijker geworden hoe ingrijpend het fosfaatreductieplan is voor onze mooie sector.

Het ministerie heeft aangegeven dat aan de oorspronkelijke regeling niets verandert zal worden. De komende week zullen een aantal partijen aanvullende bepalingen bespreekbaar proberen te maken, met als doel het beperking van een aantal knelgevallen.

Wij zijn echter van mening dat de hele reductieregeling van tafel moet voor alle vleesveehouders.

Daarvoor is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen kenbaar maken dat zij geïnteresseerd zijn in het deelnemen aan een juridische procedure.

Ongeacht het feit of de datum van 15-12-2016 gunstig of ongunstig is voor uw eigen bedrijfsvoering.

De advocaten hebben aangegeven dat de kosten per bedrijf rond €500,- zullen liggen als ca. 80 veehouders meedoen aan de procedure.

Wanneer u verzekerd bent voor Rechtsbijstand, kunt u deze kosten waarschijnlijk op uw verzekering verhalen. U kunt nu al een melding maken bij uw verzekering en aangeven dat u voor de bijstand gebruik wilt maken van het advocatenkantoor Kneppelhout vanwege het collectief.

Let op: Univé geeft aan dat zij als verzekeraar ook een procedure aanspannen tegen dit fosfaatreductieplan. Deze procedure is echter specifiek gericht tegen de gevolgen voor de melkveehouderijsector en bestrijdt (voor zover ons bekend) nadrukkelijk NIET het onrecht voor de vleesveehouderij.

Kent u vleesveehouders of andere organisaties die ook belang hebben bij dit onderwerp, stuurt u deze e-mail dan alstublieft door.

Samen staan we Sterk!

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,
Anita Heijdra, secretaris Stichting Keten Duurzaam Rundvlees

De mail van advocaat Franca Damen:

Beste mevrouw, meneer,

Gisteravond heeft onze informatieavond over het fosfaatreductieplan voor de vleesveesector plaatsgevonden. Wij danken u voor alle belangstelling!

De vragen die er vanuit de praktijk zijn en de problemen die zich voordoen, zoals we die gisteren hebben besproken, zijn een waardevolle aanvulling op wat wij aan de rechter kunnen voorleggen.

Wij hebben gisteren ook een toelichting gegeven op de juridische procedures over de Regeling fosfaatreductieplan 2017.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan een juridische procedure, dan kunt u deze interesse (voor zover u dat nog niet heeft gedaan) bij ons kenbaar maken door het invullen van dit formulier.

Wij zouden u dan vriendelijk willen vragen om dit formulier uiterlijk maandag 6 maart a.s. in te vullen. Dan maken wij daarna de balans op en informeren alle geïnteresseerden over de vervolgstappen en de kosten.

Vervolgens kunt u aangeven of u daadwerkelijk mee wilt doen aan een juridische procedure.

Met vriendelijke groet,

mede namens mijn collega’s,

Franca Damen
Advocaat

Sima Veiling

Op 1 maart is wordt tijdens de SIMAGENA in het Parc des Expositions in Parijs-Noord een keuring en veiling van vaarzen, stieren en slachtkoeien gehouden. Het is jaarlijks een spectaculair evenement en zeker ineteressant voor Nederlandse Limousinfokkers met hoornloze dieren en vooral economische fokdieren. De organisatie is in handen van KBS-Genetic. De catalogus van de veiling vind u hier. Beelden van de te veilen dieren vind u hier.

Duurste slachtkoe tijdens SIA verkocht voor € 12.000,-

Geen record dit jaar op de veiling “prestige” van de vrouwelijke limousin slachtkoeien georganiseerd tijdens de Salon de l’Agriculture. Joyeuse, de veilingtopper, werd verkocht voor € 12.000.

3099624
Veilingtopper Joyeuse

Joyeuse, eigendom van Philippe Deshoulières in de Haute-Vienne, won het hoogste bod. Koper is de West Hall restaurant in Limoges. Voorafgaand aan de veiling bedroeg het gewicht van Joyeuse 1064 kg.

De ‘laagste’ prijs werd toegeschreven Ivoine van Gaec Queyrol-Bitarelle in Corrèze. Deze koe werd verkocht voor € 7300,-. Het gemiddelde bedroeg € 9333,- wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren.

Bron: La France Agricole

Informatieavond fosfaatreductieplan

Kneppelhout & Korthals Advocaten houdt op donderdag 2 maart a.s. vanaf circa 18.30 uur een informatieavond over het fosfaatreductieplan bij Golden Tulip Ampt van Nijkerk (Berencamperweg 4 te Nijkerk).

 

Graag ivm de beschikbare plaatsen vooraf aanmelden. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar Anne-Claire van der Waal (acw@kneppelhout.nl)

Zou u zo vriendelijk willen zijn om aan te geven dat u zich aanmeldt voor deze informatieavond en daarbij uw contactgegevens willen vermelden?

Programma SIA Parijs

Volgende week staat de SIA op de agenda
Voor het ras Limousin is het programma als volgt:
Veiling afgemeste koeien: maandag 27 februari van 15.00 tot 17.30 uur.
Keuring: donderdag 2 maart van 9.30 tot 13.00 uur.
De veiling en keuring zijn live te volgen via:
Een voorproefje van de deelnemende dieren met afstamming vindt u hier.

Fosfaatreductieplan update

De afgelopen dagen hebben verontruste leden en niet-leden zich bij ons gemeld om actie te ondernemen tegen het fosfaatreductieplan. We hebben contact gehad met de betrokken instanties RVO en ZuivelNL, maar ook met organisaties van groepen vleesveehouders.

De actiebereidheid is groot bij de vleesveehouders zeker nu blijkt dat de betrokken instanties niet thuis geven en blijven vasthouden aan de regeling zoals die gepubliceerd is in de staatscourant. De uitleg hiervan staat in een vorig nieuwsbericht onze website.

Om de kosten van een procedure voor iedere individuele betrokkene zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat zoveel mogelijk vleesveehouders en belanghebbende organisaties het opstarten van een procedure ondersteunen.

Keten Duurzaam Rundvlees heeft het initiatief genomen om een advocatenkantoor te vragen om mee te denken. Kneppelhout & Korthals Advocaten is bereid gevonden en voornemens om:

  • volgende week een informatieavond te organiseren voor alle betrokkenen;
  • een verzamelpunt te creëren voor vleesveehouders e.a. die de procedure willen ondersteunen;
  • een formulier op te stellen waarmee iedere vleesveehouder aan kan geven geïnteresseerd te zijn om met een groep mee te doen aan een juridische procedure. (hiermee geeft u nog geen definitieve toestemming)

Zo gauw de datum voor de bijeenkomst bekend is, zullen we dit melden. Kneppelhout & Korthals Advocaten heeft alvast een informatieblad opgesteld over de juridische mogelijkheden.

Zoogkoeienhouders de dupe in het fosfaatreductieplan

Gisteren is na maanden onderhandelen het fosfaatreductieplan door het ministerie EZ gepubliceerd. Het plan treft vrijwel alle vleesveehouders met graasdieren, ook de zoogkoeienhouders en jongveeopfokkers en dat allemaal vanwege de onbezonnen groei van de melkveehouderijsector en het koppig vasthouden aan de derogatie.

Volkomen onverwacht en in tegenstelling tot de komende fosfaatrechten, worden in het fosfaatreductieplan nu ook zoogkoeien (categorie 120) meegenomen. Dat de zoogkoeien nu wel in het fosfaatreductieplan komen is zeer onrechtvaardig, omdat het fosfaatplafond waar de zoogkoeien onder vallen bij lange na niet is overschreden. Echter tijd om hier nog iets te doen is er niet. Het fosfaatreductieplan gaat al per 1 maart in werking.

Op 15 december 2016 presenteerde ZuivelNL hun fosfaatreductieplan. Dat plan werd destijds verworpen en het huidige plan van EZ slaat nu veel breder om zich heen en raakt dus ook alle de vrouwelijke dieren van de zoogkoeienhouderij. De referentiedatum voor de niet-melkleverende bedrijven ligt op 15 december 2016, alsof deze bedrijven toen al konden weten dat ze onder dit desastreuze plan vielen. Desastreus is het zeker voor de verkoop van fokvee, vetweiderij en vleesveehouders met groeiambities. Ook de slachtprijzen zullen eronder lijden als er massaal koeien afgevoerd moeten worden.

Het aantal vrouwelijke grootvee eenheden op 15 december 2016 is bepalend voor het aantal dieren dat in heel 2017 gehouden mag worden. Zijn er na die datum meer dan 2 vrouwelijke dieren aangevoerd, dan valt het zoogkoeienbedrijf onder de regeling. Iedere grootvee eenheid meer dan op 15 december kost vanaf 1 maart €480,- per twee maanden aan boete.

Voor melkvee gelden dezelfde boetes en uiteindelijk belanden alle boetes in een pot, waar bonussen van betaald worden van €60,- per grootvee eenheid per maand oplopend naar €150,- per maand. Die bonussen zijn een stimulans en voor bedrijven die onder de fosfaatreferentie van 2 juli 2015 blijven, echter alleen voor melkleverende bedrijven. Dus als zoogkoeienhouderij worden we al de dupe van de melkveehouderij, mogen we wel boetes betalen, maar de bonussen zijn alleen voor de melkveehouders. Leve de rechtsgelijkheid!
Voor zoogkoeienhouders die na 15 december niet meer dan 2 dieren aangekocht hebben, vallen buiten de regeling en mogen wel groeien uit eigen aanwas, dus door geboren van kalveren. Aankoop van meer dan 2 vrouwelijke (fok)dieren mag niet, omdat ze dan wel binnen de regeling vallen. Dit wordt iedere 2 maanden gecontroleerd door RVO en gaat gelden tot en met 31 december 2017. Na die datum gaat namelijk het fosfaatrechtenstelsel in werking.
Bedrijven die sinds 15 december 2016 meer dan 2 dieren aangevoerd hebben, moeten rekening houden als het afkalfseizoen in het voorjaar begint per 4 vaarskalveren 1 koe of afgevoerd moet worden. De berekening is als volgt. Een koe die minimaal 1 keer afgekalfd heeft telt voor 1 gve, jongvee tot 1 jaar voor 0,23 gve en jongvee ouder dan een jaar voor 0,53 gve.
De berekening van de boete gaat over het gemiddelde van iedere tweede maand, afgerond op 2 cijfers achter de komma. Een bedrijf met 50 grootvee eenheden op 15 december, die sinds die tijd 5 dieren aangekocht heeft, waar 10 vaarzen afgekalfd hebben en 10 stuks jongvee ouder dan een jaar is geworden en waar 10 vaarskalveren geboren zijn (50+5+10*(1-0,53)+10*(0,53-0,23)+10*0,23=65, moet voor de periode maart en april, dus voor 1 april al 10 koeien verkopen om op het gemiddelde van 50 grootvee eenheden uit te komen. Worden de dieren pas op 15 april verkocht, dan moeten er al 20 koeien verkocht worden om weer op het gemiddelde van 50 te komen. Dit illustreert tegen welke enorme problemen de zoogkoeienhouders met een voorjaarskalvende veestapel aan kunnen lopen!
Is er dan helemaal niets positiefs te melden? Wel voor de bedrijven die hun mest op eigen land kwijt kunnen en niet groeien, want die betalen geen boetes en krijgen in 2018 fosfaatrechten die geld waard worden. Voor de bedrijven die met vrouwelijk vee willen uitbreiden door aankoop, wordt het in het nieuwe plan onmogelijk om uit te breiden.
Juridisch gezien lijkt de regeling niet sterk, dus een gezamenlijke rechtsgang met Netwerk Grondig en de Natuurweide zou kunnen helpen om uitzonderingen te maken voor grondgebonden bedrijven die geen derogatie aanvragen. De kans is ook aanwezig dat Brussel de derogatieverlening voor 2018 en later intrekt. Als dat gebeurt, vervallen ook de fosfaatrechten, maar blijven de problemen van 2017. Ook moet de Eerste Kamer nog instemmen met het fosfaatrechtenplan 2018. En alles heeft ook te maken met het nieuwe kabinet en de nieuwe bewindspersoon voor de landbouw.