Limousinras

Raskenmerken

Vacht:
levendig rood-bruin
lichtere kringen rond ogen en snuit

Hoofd:
kort, breed voorhoofd
brede, blanke snuit

Rug:
zeer breed met opvallend
goede bespiering

Bekken:
breed, vooral in de zitbeenderen
niet te zeer gekanteld

Broek:
zwaar en diep ronde bil

Gewicht:
stieren 1000 tot 1200 kg.
koeien 600 tot 800 kg.

Fokeigenschappen
Het Limousin ras is een vroegrijp, sterk en vruchtbaar ras met een goede gezondheid en een opmerkelijke soberheid. Deze eigenschappen maken het mogelijk om onder de meest uiteenlopende omstandigheden een maximum aan kwaliteitsvlees te leveren.

Een Limousin koe
  • is vruchtbaar: Onderzoekingen tonen aan dat van de 100 bij de stier toegelaten dieren gemiddeld 96 kalveren worden geboren en gemiddeld 93 kalveren op een leeftijd van 8 maanden worden gespeend.
  • kalft gemakkelijk: 98% van alle kalveren wordt zonder enige hulp van veehouder of veearts geboren.
  • heeft een lange levensduur: De gemiddelde leeftijd van de moederdieren is 9 jaar en 4 maanden.
Slachteigenschappen

Vroegrijpheid: Ofschoon het Limousin ras kwaliteitsvlees levert op alle leeftijden, is de specialiteit de productie van een maximum aan mals vlees op jonge leeftijd.

Groeisnelheid: Uit de gegevens van de gewichtscontrole blijkt dat de gemiddelde groei per dag van kalveren van 0 tot 8 maanden, de tijd dat ze zogen, varieert van 1000 tot 1500 gram. Bij een intensieve voeding na het spenen, is een groei van 1500 gram per dag goed haalbaar.

Slachtrendementen: Uit dezelfde gegevens blijkt dat het aanhoudingspercentage bij slachten varieert van 65 tot 70%. Zeer opmerkelijk is dat de Limousin, door zijn lichte beendergestel, gepaard aan de beste bespiering, in staat is het percentage mager vlees in het karkas op ca. 80% te brengen.

Kwaliteit: Limousins leveren op alle leeftijden kwaliteitsvlees, d.w.z. mals, mager vlees.
Het percentage aan “duurdere” delen bedraagt 50 a 51% van het karkasgewicht.