Historie

G_historique_2
Limousin als trekdier

Het Limousin ras is een rustiek ras en vind zijn oorsprong in de 18e eeuw in het gebied de Limousin rond Limoges. De Limousinrunderen werden daar vooral gehouden als trekdieren en geselecteerd op werkeigenschappen. Daar werd de basis gelegd voor een ras met een sterk gestel. Ook de ligging van het gebied, heuvelachtig, met harde rotsgrond, natuurlijke graslanden, heidevelden en grote temperatuursverschillen hebben een bijdrage geleverd aan een sober rund, dat met weinig tevreden is.

Toen eind 18e eeuw in de grote steden als Parijs meer vraag naar vlees kwam, werden de vleeseigenschappen belangrijker. De eeuw die volgde, veranderde er weinig aan het ras, mede vanwege de arme omstandigheden in de regio. Tot halverwege de 19e eeuw verschillende fokkers vonden dat het anders moest. Sommige gingen inkruisen met engelse rassen, maar daar verbeterde het ras niet van. Andere, onder wie Charles de Leobardy, legden zich meer toe op het fokken van raszuivere dieren en met succes. Tussen 1854 en 1896 werden vele internationale prijzen gewonnen door vleeskoeien van het Limousinras, met als hoogtepunt de beste bedrijfsgroep van Charles de Leobardy in 1889.

G_historique_1
Limousin vaars omstreeks 1900

Drie jaar daarvoor, in 1886 was het Limousin stamboek opgericht en met strenge selectie-eisen voor fokdieren, werden er grote stappen voorwaarts gemaakt. Dit duurde tot de eerste wereldoorlog, daarna kreeg het ras te maken met een achteruitgang tot de jaren 60 ten faveure van nieuwe rassen. In 1962 werd de fokkerij opnieuw leven in geblazen door een aantal enthousiaste fokkers met als resultaat dat ruim 50 jaar later het ras wereldwijd verspreid is en ook in omvang een van de snelst groeiende rassen is. 

In Nederland zijn de eerste Limousins geïmporteerd door Victor Timmermans in 1969. Die tijd was er veel vraag naar kwaliteitsvlees waar de inlandse rassen niet aan konden voldoen. De jaren die volgden is het ras vooral verbeterd door fokmateriaal uit Frankrijk te halen. Tegenwoordig is het Limousinras wereldwijs verspreid en komt er ook goede genetica uit Engeland, Schotland en Ierland. Uit Duitsland en Canada zijn de meeste hoornloze bloedlijnen afkomstig. Limousin Vereniging Nederland is in 2016 opgericht.

Hieronder een film over Limousins in 1932: