Aanpassing fosfaatreductieplan

Vandaag heeft de staatssecretaris Martijn van Dam in de al eerder toegezegde brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het fosfaatreductieplan op enkele punten wordt aangepast.

De belangrijkste aanpassing voor vleesveehouders is de volgende: Voor niet-melkleverende bedrijven, waar de vleesveehouders onder vallen, komen er meerdere peildata. Er kan een keuze gemaakt worden tussen de reeds bekende peildatum van 15 december 2016 of dezelfde maand die bepalend is in het vorige jaar. Het gemiddelde van april is de eerste maand die bepalend is. De nieuwe peildata zijn dan de maand april 2016 of 15 december 2016. Bij rvo wordt nagegaan wat voor de veehouder het gunstigst uitpakt en die datum is maatgevend. Voor de maand juni geldt naast 15 december dus ook juni 2016; augustus ook augustus 2016; oktober en december vice versa.

Op deze manier kunnen vetweiders of zoogkoeienhouders met een voorjaarskalvende veestapel toch hetzelfde aantal dieren houden als in 2016 het geval was. Voor deze knelgevallen is dit een goede oplossing.

Bedrijven die 2 of minder vrouwelijke dieren aangevoerd hebben na 15 december 2016 blijven buiten de regeling vallen. Voor hen verandert er niets, echter zij kunnen nu eventueel overwegen om wel dieren aan te voeren en onder de regeling te vallen met de nieuwe peildata.

De volledige tekst lees u hier