Fosfaatreductieplan update

De afgelopen dagen hebben verontruste leden en niet-leden zich bij ons gemeld om actie te ondernemen tegen het fosfaatreductieplan. We hebben contact gehad met de betrokken instanties RVO en ZuivelNL, maar ook met organisaties van groepen vleesveehouders.

De actiebereidheid is groot bij de vleesveehouders zeker nu blijkt dat de betrokken instanties niet thuis geven en blijven vasthouden aan de regeling zoals die gepubliceerd is in de staatscourant. De uitleg hiervan staat in een vorig nieuwsbericht onze website.

Om de kosten van een procedure voor iedere individuele betrokkene zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat zoveel mogelijk vleesveehouders en belanghebbende organisaties het opstarten van een procedure ondersteunen.

Keten Duurzaam Rundvlees heeft het initiatief genomen om een advocatenkantoor te vragen om mee te denken. Kneppelhout & Korthals Advocaten is bereid gevonden en voornemens om:

  • volgende week een informatieavond te organiseren voor alle betrokkenen;
  • een verzamelpunt te creëren voor vleesveehouders e.a. die de procedure willen ondersteunen;
  • een formulier op te stellen waarmee iedere vleesveehouder aan kan geven geïnteresseerd te zijn om met een groep mee te doen aan een juridische procedure. (hiermee geeft u nog geen definitieve toestemming)

Zo gauw de datum voor de bijeenkomst bekend is, zullen we dit melden. Kneppelhout & Korthals Advocaten heeft alvast een informatieblad opgesteld over de juridische mogelijkheden.