Fosfaatreductieplan van de baan voor vleesveehouders

Vandaag heeft staatssecretaris Martijn van Dam een wijzigingsvoorstel voor de fosfaatreductieregeling aangekondigd. In de beantwoording van vragen van Tweedekamerlid Jaco Geurts geeft hij aan dat niet-melkleverende bedrijven, dus alle vleesveehouders buiten de regeling worden gehouden. De volledige brief leest u hier.

Het kort geding dat vleesveehouders aangespannen hebben om het plan aan te vechten, dient morgen, maar zal dus waarschijnlijk niet veel meer om het lijf hebben. We zijn erg blij voor de getroffen veehouders dat het rampzalige plan van de baan is.