Oprichting nieuw stamboek

Op 1 juni 2016 is de Limousin Vereniging Nederland (LVN) opgericht. Per 23 juli jl. is de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd en is daarna de overeenkomst met CRV Holding BV getekend. Over het hoe en waarom kunt u lezen in deze brief.