Verslag Nationale keuring LVN

In de sfeervolle manege Bartels streden op zaterdag 27 oktober 2018 tijdens de Nationale Vleesveekeuring te Mariënheem ruim 250 dieren van Blonde Aqutaine-Verbeterd Roodbond- Piemotese –Charolais Stamboek en
Limousin Vereniging Nederland om de hoogste eer. Voor onze vereniging was het de eerste keer dat zij op deze manier voor het voetlicht trad.

juryleden Hans Toorneman en Kees Hietberg

Was het aantal deelnemers en dieren wat aan de magere kant waardoor de onderlinge competitie enigszins ontbrak het gezegde: “Niet het vele is goed, maar het goede is veel “deed zeker opgeld. Vanuit het commentaar dat de jury (Hans Toorneman en Kees Hietberg)bij elke rubriek gaf kon worden opgemaakt dat de getoonde dieren van goede tot zeer goede kwaliteit waren.

Begonnen werd met de rubriek kalveren. Een tweetal dieren presenteerde zich. Zij kregen van de jury het commentaar mee: 1a. Narda van ’t Hoogeveld Jeugdige, mooi typisch dier met goed lengte en 1b. Nadia v.d.Hiedbrink, eigenaar Jansen te Braamt, best ontwikkeld kalf begiftigd met een mooi fijn skelet.

Rubriek kalveren: 1A: Narda van ’t Hoogeveld en 1B: Nadia vd Hiedbrink

In de rubriek pinken nam Nina, vader Ianis PP, fokker mts Kreuger-Zagt, Loenersloot, de eerste plaats in. Zij werd omschreven als: zeer correct dier van best type, ontwikkeling normaal, fijn skelet en goede bespiering.

Rubriek pinken: 1A: Nina en 1B: Nova vd Hiedbrink

De jury benoemde de rubriek vaarzen in zijn totaliteit als zeer goed. In deze rubriek ging Mignonne van ’t Hoogeveld voorop. Deze Ivan P dochter werd als zeer best ontwikkelde vaars met veel kwaliteit, beste diepte en kruisvorm omschreven. Zij werd later op de dag tot kampioen vaarzen uitgeroepen.

Rubiek vaarzen: 1B: Mimosa van ’t Hoogeveld en 1A: Mignonne van ’t Hoogeveld 

In de rubriek koeien, een rubriek met zeer beste dieren, verwierf Corien, eigenaar mts Hoogeveld BV te Eelde en gefokt door mts. Hilkens te Herkenbosch de eerste plaats. Corien is best ontwikkeld heeft een zeer goed type en heeft een bijzonder fijn skelet.

Rubriek koeien: 1A Corien en 1B: Lilly

De rubriek koeien met kalf was een erg goede rubriek. Vooral het kopnummer Deana van ’t Hoogeveld was bijzonder. Een zeer typische fokkoe, beste ontwikkeling. Deze nog zeer gave tienjarige koe, met als vader Pacha 19 was vergezeld van haar jongste dochter Odessa P van ’t Hoogeveld. Dit kalf, met heel veel potentie treedt in de voetsporen van haar moeder.
Om Deana van ’t Hoogeveld voldoende te kunnen omschrijven schieten de superlatieven haast te kort. Geen wonder dat zij later tijdens de keuring als kampioen koeien werd gekozen en last but not least tot dagkampioen werd uitgeroepen.

Rubriek koeien met kalf: 1A: Deana van ’t Hoogeveld met Odessa en 1B: Jorien van ’t Hoogeveld met Ottavia

De rubriek stieren telde maar één stier, nl. Nomer P van ’t Hoogeveld. Hij werd omschreven als: normaal ontwikkeld stier met een beste bespiering en wat matig krachtig beenwerk.

Kampioen stieren: Nomer van ’t Hoogeveld

De bedrijfsgroep van mts. Hoogeveld BV was imponerend. Zeer typische, best ontwikkelde dieren. Uniform. Een bedrijfsgroep met heel veel power. Een felicitatie om deze dieren in de kudden te mogen hebben.

Bedrijfsgroep van ’t Hoogeveld

Deelnemers namens bestuur en alle leden heel veel dank voor uw inzet. Met uw aanwezigheid heeft u laten zien dat er binnen onze vereniging ook heel zeker zeer kwalitatieve Limousins zijn.

Kampioenen.

Rubriek     Cat.nr. Naam                                            Vader          Eigenaar
Kalveren:     272    Narda van ’t Hoogeveld        Ivan P        Hoogeveld BV
Pinken:         275    Nina                                               Ianis PP    Mts. Kreuger-Zagt
Vaarzen:      278     Mignonne van ’t Hoogev.    Ivan P        Hoogeveld Bv
Koeien :       283      Deana van ’t Hoogeveld       Pacha 19   Hoogeveld BV
Dagkamp.: 283       Deana van ’t Hoogeveld       Pacha 19   Hoogeveld BV