Bestuur en werkgroepen

Onderstaand het bestuur van de  “Limousin Vereniging Nederland”

Voorzitter:
Jan Hendrik Elzinga
Westerseweg 2
9738 AH Groningen
Tel 050 3015490  mob 06 5162 6777
vofmartinizicht@hetnet.nl

Secretaris / Penningmeester:
Gert Zagt
Oudloosdrechtsedijk 16
1231 NA  Loosdrecht
Tel 035 5821 326  mob 06 1027 6728
info@limousinrund.nl

Vicevoorzitter / Lid Afd Noord:
Tiemen Korvemaker
Eersteveldweg 1
9501 LH   Stadskanaal
Tel 0599 653543  mob 06 5158 3283
tiemenkorvemaker@gmail.com

Lid:Afd Oost:
Jan Smeenk
Meidoorn 55
8141 SX  Heino
Tel 0572 393406  mob 0657718042
jsmeenk@xs4all.nl

Lid Afd West:
Saskia Joha
Blokland 28
2441 GG  Nieuwveen
Tel 0172 538861  mob 06 1291 0286
info@hoevekazan.nl

Lid Afd Zuid:
Albert van Kessel
Karthuizerweg 2
5491 XK Sint Oedenrode
Tel 06 1932 8831
lacmvankessel@planet.nl

Lid:
Hendrik Kreuger
Polderweg 6
3634 AC Loenersloot
Mob 06 4965 1985
kreuger.h@gmail.com

Onderverdeling van de werkgroepen en afvaardiging:

Markt en Promotie: Saskia Joha, Albert van Kessel en Hendrik Kreuger
Fokkerij: Jan Smeenk en Tiemen Korvemaker

Federatie Vleesveestamboeken: Jan Hendrik Elzinga
Centraal opfokstation Laren COT: Jan Smeenk en Tiemen Korvemaker
Website –Facebook-Twitter: Tiemen Korvemaker en Hendrik Kreuger

Regio Noord: Frans Hamelink, Sytze van der Goot en Tiemen Korvemaker.

Regio Oost: Jacco Keuper, Jeroen Bosch en Jan Smeenk.

Regio West: A.J Salman, L.J Hoogerbrugge en Saskia Joha.

Regio Zuid: Albert van Kessel