Bestuur en werkgroepen

Onderstaand het bestuur van de  “Limousin Vereniging Nederland”

Voorzitter:
Jan Hendrik Elzinga
Westerseweg 2
9738 AH Groningen
Tel 050 3015490  mob 06 5162 6777
vofmartinizicht@hetnet.nl

Secretaris / Penningmeester:
Gert Zagt
Oudloosdrechtsedijk 16
1231 NA  Loosdrecht
Tel 035 5821 326  mob 06 1027 6728
info@limousinrund.nl

Vicevoorzitter / Lid Afd Noord:
Sytze van der Goot
Westerhorn 43
9761 VN Eelde
Mob 06 2067 7312
info@hoogeveld.nl

Lid:Afd Oost:
Jan Smeenk
Meidoorn 55
8141 SX  Heino
Tel 0572 393406  mob 06 5771 8042
jsmeenk@xs4all.nl

Lid Afd West:
Gertjan van Tunen
Kerkweg 33
2064 KS Spaarndam
Mob 06 4615 8604
info@koningshoevebv.nl

Lid Afd Zuid:
Albert van Kessel
Karthuizerweg 2
5491 XK Sint Oedenrode
Tel 06 1932 8831
lacmvankessel@planet.nl

Onderverdeling van de werkgroepen en afvaardiging:

Markt en Promotie: Albert van Kessel
Fokkerij: Jan Smeenk en Sytze van der Goot

Federatie Vleesveestamboeken: Jan Hendrik Elzinga
Centraal opfokstation Laren COT: Jan Smeenk
Website –Facebook-Twitter: Gert Zagt

Regio Noord: Frans Hamelink, Tiemen Korvemaker en Sytze van der Goot.

Regio Oost: Jacco Keuper, Jeroen Bosch en Jan Smeenk.

Regio West: A.J Salman, L.J Hoogerbrugge en Gertjan van Tunen.

Regio Zuid: Albert van Kessel