Visie en kernwaarden

Visie

Limousinrunderen bevolken al meer dan 40 jaar in de Nederlandse graslanden. Als leden van de vereninging gaan we er hard voor werken dat het ras Limousin nog steeds het meest aantrekkelijke vleesveeras is dat over 40 jaar de Nederlandse graslanden beweid.

De krimpende zoogkoeienhouderij in Nederland staat voor momenteel grote uitdaging die we als sector gezamenlijk aan moeten gaan. De grond- en pachtprijzen stijgen onverminderd door evenals de loonkosten voor arbeid. Bovendien stelt de maatschappij steeds strengere eisen waaraan de dierhouderij aan moet voldoen. Veel luxe rundvlees komt al uit het buitenland en tegen deze bulkproducten valt niet te concurreren. Ook niet vanwege gebrek aan schaalgrootte, continuïteit en marketing.

Om rendabel vleesvee te blijven houden zijn sobere, efficiënte dieren nodig. Voor iedere situatie en omstandigheid is het gewenste type anders, maar het ras Limousin heeft al deze unieke eigenschappen in de genen. Het is een uitdaging om, die unieke eigenschappen op een kosteneffectieve manier te registreren, indexeren en verwerken in het fokprogramma.

Voor de afzet zijn vleesveehouders aangewezen op een korte, lokaal gerichte keten. Te denken valt aan huisverkoop van vlees, het leveren aan integraties die zich specifiek op Limousinvlees richten of het afzetten via (natuurvlees)coöperaties. Het is dan de kunst om nog klantgerichter en vraaggestuurd te werken en de producten op een eigentijdse wijze te presenteren om zo een meerwaarde te realiseren.

Daarnaast is het een mogelijkheid om aan natuurbeheer te doen. Natuurorganisaties zoeken steeds vaker vleesveehouders als kosteneffectieve beheerders van hun natuurgronden. Natuurgrond pachten is veel goedkoper dan gangbare grond en voor bij het leveren van beheerdiensten kan het zelfs geld opleveren voor de vleesveehouder. Daar zijn al een aantal voorbeelden van, maar zou eigenlijk voor alle vleesveehouders moeten gelden.

De maatschappij en overheid bemoeien zich steeds meer met het houden van dieren en de verkoop van vleesproducten. De eisen die gesteld worden gelden met name dierwelzijn, voedselveiligheid en milieu. Hier moet in toenemende mate rekening mee gehouden worden, maar biedt tevens een kans als uniek verkoopargument als we op een objectieve manier kunnen aantonen dat de Limousinhouderij veel beter scoort. Het maken van afspraken maatschappelijke organisaties kan een logisch gevolg zijn. Hierbij kunnen we ook gezamenlijk optrekken met andere stamboeken binnen de federatie Vleesveestamboeken.

Er blijven ook een relatief grote groep hobbyfokkers die graag een mooie Limousin zien en contacten onderhouden met collega Limousinhouders, maar waarbij een inkomen uit de vleesveehouderij geen noodzaak is. Aan de andere kant willen zij graag meeliften met de meer professionele vleesveehouders op het gebied van afzet.

En er is nog een groep die zich richt op het verkopen van fokvee. Voor hen is het van belang dat ze kunnen leveren wat overeenkomt met de wensen van de bovenstaande groepen.

Voor alle leden geldt dat ze een passie hebben voor Limousins en dat graag delen met zo veel mogelijk collega’s. Daarom worden er ieder jaar en in alle delen van het land voor en door de leden leuke activiteiten georganiseerd en worden er leden gewerfd door middel van verschillende mediakanalen.

Kernwaarden

Wie deze visie onderschrijft, enthousiast wordt en zichzelf geschikt vindt om via werkgroepen een bijdrage te leveren, is van harte uitgenodigd om zich te melden via de pagina Contact. Wel benadrukken we dat de onderstaande kernwaarden in acht genomen moeten worden:

● Iedereen is een expert op zijn/haar vakgebied, probeer op die manier te luisteren en in de ander te verplaatsen. Niet alleen krijg je een beter beeld waarom hij/zij iets tegen je zegt. Ook krijg je meer begrip voor de ander en kijk je zelf in de spiegel.

● Iedereen heeft het druk, maar afspraken die gemaakt zijn, moeten nagekomen worden. Denk aan aanwezigheid op vergaderingen/bijeenkomsten, termijn wanneer de stukken verstuurd worden, termijn wanneer vragen/mails beantwoord worden etc.8-4741